Traffit Pathways

Traffit Pathways

W TRAFFIT postanowiliśmy dzielić się publicznie naszymi wewnętrznymi procesami i stoją za tym cztery konkretne powody:

  1. Chcemy, żeby nasz zespół był główną siłą napędzającą firmę i mógł wziąć za to odpowiedzialność. Dlatego udostępniamy wszystkie i pełne informacje, aby im to umożliwić. 
  2. Chcemy utrzymać wysokie standardy w zakresie równych płac i awansów wraz ze wzrostem TRAFFIT. Dzięki temu mamy pewność że płeć, rasa, orientacja seksualna i poglądy religijne nigdy nie będą wpływać na możliwości rozwoju naszego zespołu.
  3. Chcemy pokazać nasze procesy zarówno zatrudniającym, jak i zatrudnianym. Mamy nadzieję, że lekcje i wnioski, które wyciągamy z własnego doświadczenia, pomogą innym firmom rosnąć i wzmacniać relację z ich pracownikami.
  4. Chcemy też być otwarci na naszych klientów i społeczność, by móc na bieżąco otrzymywać feedback i wskazówki. Chcemy uczyć się od siebie nawzajem, bo wierzymy, że to najlepsza droga do rozwoju.
1
Przejrzyste
poziomy
2
Ścieżki
wynagrodzeń
3
Ścieżki
awansu
4
Struktura
wewnętrzna
5
Traffit
Skill Score
1
Przejrzyste
poziomy
2
Ścieżki
wynagrodzeń
3
Ścieżki
awansu
4
Struktura
wewnętrzna
5
Traffit
Skill Score

Czemu to robimy?

Podczas pracy nad TRAFFIT Pathways, podeszliśmy do procesu z poziomu zarówno pracowniczego jak i biznesowego. To pozwoliło nam zdefiniować główne wartości projektu.

Korzyści dla pracownika

W wielu firmach rozwój pracownika jest określany przez trzy kluczowe elementy:

  • jak długo pracujesz w firmie?
  • jak Twój manager ocenia Twoją pracę?
  • czy inna firma złożyła Ci korzystniejszą ofertę?

My chcemy to zmienić i zapewnić, że żaden z tych czynników nie determinuje rozwoju pracownika. Uważamy, że Twój postęp i wzrost w TRAFFIT powinien leżeć tylko w Twoich rękach. Tempo, w jakim rozwiniesz swoją karierę i poszerzysz zakres odpowiedzialności zależy tylko od Ciebie.

Najczęstszą blokadą przed poproszeniem o podwyżkę jest strach i niepewność. Czy mój szef się zgodzi? Czy firma ma budżet na większe wynagrodzenia?

Chcemy tego uniknąć. Dbamy o pełną przejrzystość i jasne zasady co do wchodzenia na kolejne poziomy ścieżki zawodowej. Dzięki temu dobrze wiesz, co musisz zrobić, by otrzymać podwyżkę.

Każda rola dostaje jasną ścieżkę rozwoju. Dzięki temu nie musisz porównywać się do bardziej doświadczonych pracowników, lub szukać informacji na zewnątrz – szczególnie, gdy jesteś pierwszą osobą w danej roli w TRAFFIT.  Dołączając do nas, wiesz dokładnie, jakie umiejętności musisz zdobyć, jakie są Twoje odpowiedzialności oraz jakie możliwości finansowe są przewidziane na każdym poziomie Twojego stanowiska.

Sukces TRAFFIT zależy od zespołowej pracy wszystkich pracowników w kierunku wspólnego celu. Dzielimy się naszymi  sukcesami, błędami i – co najważniejsze – odpowiedzialnością. Kiedy taka odpowiedzialność przynależy do dużej grupy, kluczowe jest to, żeby każdy wiedział kto zarządza danym procesem i za co jest odpowiedzialny. Jakiekolwiek niedomówienia, czy niejasności stoją temu na przeszkodzie, dlatego stawiamy na 100% transparentność w każdym obszarze. 

Każda osoba zatrudniona w TRAFFIT ma dostęp do informacji o TRAFFIT Pathways i może w każdej chwili poznać i zrozumieć czyjąś ścieżkę, poziom, na którym dana osoba się znajduje oraz  zakres jej obowiązków.

Nie osiągniemy naszych celów jako firma, jeśli nie będziemy osiągać celów indywidualnych i nieustannie się rozwijać. Twój sukces to nasz sukces.

TRAFFIT Pathways gwarantuje, że awans każdego z pracowników zależy tylko od włożonej pracy. Płeć, rasa, orientacja seksualna, wiara, czy poglądy nie będą nigdy brane pod uwagę – tylko wyniki i umiejętności.

Korzyści dla firmy

W długoterminowej perspektywie nie chcemy być 200-osobową firmą – wiele firm było w stanie wyskalować biznes bez powiększania zespołu.

Chcemy, by nasz system wzrostu nie wiązał awansu z przejmowaniem zespołu. Widzimy rozwój w umiejętnościach, rezultatach i zakresie odpowiedzialności. Dążymy do podwojenia efektywności na danym stanowisku, zamiast do zatrudnienia dodatkowej osoby.

Chcemy, by nasz zespół czuł swobodę w realizowaniu swoich pomysłów i podejmowaniu decyzji. Dlatego wierzymy w zastąpienie skomplikowanych procesów decyzyjnych odpowiedzialnością. Stworzyliśmy środowisko, w którym członkowie zespołu z pewnością siebie przyjmują większą odpowiedzialność, by ciągle rozwijać się zawodowo .

Celem TRAFFIT Pathways jest stworzenie lepszego środowiska pracy dla obecnych pracowników. To przyciąga kandydatów, a nam pomaga szybko prowadzić rekrutacje – nawet mimo konkurencyjnego rynku. Kandydaci jeszcze przed aplikacją dowiadują się, jaka jest planowana ścieżka rozwoju, i jak będzie wzrastać ich wynagrodzenie na poszczególnych etapach kariery.

W ciągu najbliższych dwóch lat będziemy sprawdzać, jak rozwój naszej firmy zależy od TRAFFIT Skill Score, czyli sumy wszystkich poziomów umiejętności pracowników. Jeśli każdy z nas się rozwija, wspólnie zobaczymy jak rozwój pracowników wpływa na wyniki organizacji  i jak osiąga długoterminowe cele.

Każda osoba zatrudniona w TRAFFIT może śledzić i poznać ścieżkę kogoś innego, dany poziom umiejętności i zakres odpowiedzialności. Postęp na jednej ścieżce przekłada się na postęp firmy – osiągniemy wspólne cele tylko wtedy, gdy każdy z nas będzie się zbliżał do tych indywidualnych. Osobisty wzrost jest konieczny do rozwoju firmy.

Równość zawsze była i jest dla nas na pierwszym miejscu. Chcemy, niezależnie od rozmiaru i wzrostu firmy, trzymać się przejrzystości i odpowiedzialności. Mamy nadzieję, że nasze procesy również zainspirują inne firmy, które też chcą osiągnąć ten cel.

Przejrzyste poziomy

Każdy z osobistych celów zespołu TRAFFIT jest związany z głównym celem. Dlatego członkowie zespołu powinni znać nie tylko swoje ścieżki, ale też ścieżki i zakres odpowiedzialności innych współpracowników. Wierzymy, że pełna przejrzystość pozwala na skupienie się na tym jednym celu. Dzięki niej unikamy też zastanawiania się, kto za co odpowiada i jak jest za to wynagradzany.

W pierwszej fazie upubliczniania TRAFFIT Pathways pokazaliśmy całemu zespołowi poziomy i wynagrodzenie każdego pracownika. Zewnętrznie zobaczysz stanowisko, poziom i wynagrodzenie, ale bez danych personalnych. W przyszłości podzielimy się kolejnymi informacjami.

RoleTRAFFIT skill scoreDepartmentSalary (PLN Brutto)
Chief Executive Officer29C-level30000
Chief Growth Officer29C-level30000
Backend Developer17IT20278
Backend Developer17IT20278
Backend Developer13IT14649
Backend Developer12IT 12963
Backend Developer12IT12963
Backend Developer11IT12115
Backend Developer10IT11323
Backend Developer9IT10582
Frontend Developer13IT17090
Frontend Developer12IT15124
Frontend Developer11IT14134
Frontend Developer9IT12346
QA Automation13IT15914
QA Tester15IT10804
QA Tester10IT6149
Product Owner14Product16863
Project Manager10Product9475
Data Analyst12Product8937
UX Designer8Product8041
Customer Success11Customer Success5778 (has additional bonus)
Customer Success11Customer Success5778 (has additional bonus)
Customer Success11Customer Success5778 (has additional bonus)
Customer Success8Customer Success 4348 (has additional bonus)
Customer Success10Customer Success5375 (has additional bonus)
People and Culture Manager12HR7181
Marketing16Marketing9740
Marketing10Marketing6961 (has additional bonus)
Marketing9Marketing6694
Marketing8Marketing 5820 (has additional bonus)
Marketing8Marketing5820
Web Developer7Marketing6156
Ścieżki wynagrodzeń

Chcemy, by każda osoba zatrudniona w TRAFFIT miała możliwość rozwoju i była jego świadoma. Dzięki temu mogą postrzegać firmę jako karierę, a nie “tylko pracę”. Z tego względu planujemy potencjalny rozwój każdej roli, który zadzieje się wraz z rozwojem umiejętności. Nie wiążemy tego z koniecznością zarządzania zespołem, czy zastępowania kogoś wyżej w strukturze – w naszym przypadku często nie ma tej osoby wyżej.

Stworzyliśmy system ścieżek wynagrodzeń, złożony z 24 etapów dla każdego stanowiska w TRAFFIT. Każdy zatrudniony ma jasno określone cele i wskazówki, jak może przechodzić na następny poziom.

Ten proces pomaga firmie stale być atrakcyjną opcją na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy.

TRAFFIT Pathways mają 6 głównych poziomów umiejętności: Junior, Standard, Senior, Manager, Expert i Head. Aby przejść z jednego głównego poziomu do następnego, pracownik musi ukończyć 4 pomniejsze etapy.

Podzieliliśmy główne poziomy na 4 mniejsze etapy, aby pomóc pracownikom utrzymać tempo i motywację na wysokim poziomie. Dodatkowo, dzięki temu możemy lepiej zrozumieć obecny podział odpowiedzialności oraz  umiejętności danych pracowników. Oceniając się w skali 1-24 zamiast 1-6, dostajemy bardziej precyzyjny wskaźnik.

Możesz zobaczyć wynagrodzenia w TRAFFIT , klikając w przyciski.

Ścieżki awansu

Każda osoba zatrudniona w TRAFFIT ma swoją własną ścieżkę. Dla każdej roli wskazówki są jednakowe, jednak to, w jaki sposób każdy do nich podchodzi jest kwestią indywidualną i omawianą z każdym pracownikiem. TRAFFIT Pathways wskazuje pracownikom jak mogą rozwijać się na swoim stanowisku i zwiększyć zarobki. Członkowie zespołu mają pełną kontrolę nad tempem przechodzenia na wyższe etapy – ograniczyliśmy wymagania czasowe do minimum.

Każdy dokładnie wie, kiedy powinien dostać podwyżkę. W ten sposób usunęliśmy element “proszenia” o awans, a opinia i odczucia przełożonych nie grają tu żadnej roli. TRAFFIT Pathways są przejrzyste i udostępnione wszystkim pracownikom. Dzięki temu świętujemy wspólnie każdy awans, bo oznacza on rozwój pracowników oraz firmy.

Co ważne, nie definiujemy wytycznych i odpowiedzialności na wszystkich etapach od 1 do 24. Rzeczywistość jest na tyle dynamiczna, że skupiamy się na krótszej perspektywie, co daje nam pewność, że wymagania są zgodne z obecnymi realiami. Pracownicy mają zdefiniowane etapy do końca każdego poziomu, na którym się znajdują. Następne są ustalane wspólnie.

Struktura wewnętrzna

Wykres organizacyjny TRAFFIT jest dostępny dla wszystkich: pracowników, klientów i społeczności. Pokazuje, jak dysponujemy naszymi talentami, i jak się zmieniają wraz ze wzrostem. Uwzględniamy tam też planowane rekrutacje i spodziewany rozwój zespołu. Jeśli zastanawiasz się nad dołączeniem do TRAFFIT, możesz sprawdzić, kiedy planujemy rekrutację w Twoim obszarze.

Traffit Skill Score

Każda osoba pracująca w TRAFFIT ma dany poziom umiejętności, których sumę określa TRAFFIT Skill Score. Dzięki temu każdy wie, jak wygląda rozwój w ich obecnej roli oraz jak przyczynia się do ogólnej puli poziomów.

Zestaw umiejętności oceniamy też w kontekście biznesowym: na poziomie zespołów i całej firmy. Jeśli któryś z elementów naszego biznesu nie przynosi zadowalających wyników, możemy przeanalizować poziom umiejętności i lepiej dostosować działania.

Wiemy też, że ogólny poziom rozwoju pracowników warunkuje osiąganie celów firmy. Ocenianie umiejętności w policzalny sposób pozwala zauważyć zależności między wzrostem wyników biznesowym i rozwojem pracowników.

Aktualny Traffit Skill Score

403

Traffit Pathways Newsletter

Jeśli interesuje Cię projekt Traffit Pathways i chcesz dowiedzieć się więcej o jego wpływie na biznes, wyślemy Ci nasze podsumowanie i wnioski w formie newslettera co trzy miesiące. Podzielimy się z Tobą bieżącymi spostrzeżeniami na temat projektu, ewentualnymi zmianami i konkretnymi liczbami  w kontekście wyników firmowych.