Nowości w TRAFFIT

Raport rekrutacji: jaką wiedzę Ci daje?

Jak zapewne zdążyliście się zorientować, od niedawna w Trafficie dostępny jest moduł raportowania rekrutacji. Dziś opowiemy o nim więcej, abyście w pełni mogli wykorzystać wiedzę, jaką Wam oferuje.

Raportowanie rekrutacji dostępne jest w podmenu wybranej rekrutacji:

Szczegółowy raport otwiera informacja o czasie trwania danej rekrutacji. Wartość tę podajemy w dniach:

Nie musicie już szukać tej informacji głębiej, jest dostępna od razu po otwarciu raportu.

Niżej znajduje się sekcja, w której zbieramy dane pokazujące dynamikę wzrostu liczby kandydatów w czasie trwania rekrutacji. Mówiąc prościej: wykres ten pokazuje, jak zmienia się liczba pozyskiwanych kandydatów w całym okresie rekrutacji. W zależności od tego, jak długo trwa dany proces, prezentowane dane podawane są dla poszczególnych dni lub miesięcy. Co więcej, rozróżniamy tam między aplikacjami przesłanymi za pośrednictwem formularza (np. umieszczonego na stronie internetowej bądź w serwisie dla osób poszukujących pracy), a takimi, które dodane zostały ręcznie – czy to poprzez import z emaila, czy za pomocą wtyczki LinkedIn/GoldenLine:

Płyną z tego dwie zasadnicze korzyści. Po pierwsze, możecie w łatwy sposób przekonać się, jaka jest skuteczność danego ogłoszenia, tj. czy i w którym momencie trafia ono do Waszej grupy docelowej. Po drugie, możecie ocenić wartość budowanej przez Was bazy potencjalnych kandydatów. Jeśli za każdym razem rekrutujecie “od zera”, nie sięgając po kandydatów pochodzących z Waszej puli talentów, to może to oznaczać, że jej wartość jest niewielka i warto nad nią popracować. Może jednak być także tak, że wartość Waszej bazy jest duża, tylko nie macie nawyku sięgania do niej w pierwszej kolejności.

Trzecią sekcją prezentowaną w raportach rekrutacji są statystyki dla poszczególnych etapów. Lista etapów jest zaczerpnięta z workflow, który przyjęliście dla danej rekrutacji. Pokazujemy tam liczbę kandydatów uczestniczących w poszczególnych etapach rekrutacji oraz średni czas trwania każdego z nich. Dwie ostatnie kolumny z kolei podają odsetek kandydatów, którzy przeszli do kolejnego etapu, prezentując procent konwersji względem poprzedniego etapu (% conversion) oraz względem wyjściowej liczby kandydatów (% total conversion):

Są to informacje istotne chociażby z punktu widzenia candidate experience. Jeśli np. etap Nowy trwa kilkanaście dni, zdecydowanie warto go skrócić tak, by kandydaci, którzy kwalifikują się do następnego etapu, nie czekali zbyt długo na rozmowę kwalifikacyjną. Jeżeli natomiast prowadzicie rekrutację dla klienta i widzicie wysoki wskaźnik konwersji na jej końcowych etapach, oznacza to, że dokonaliście dobrej wstępnej selekcji kandydatów i możecie być z siebie dumni 🙂

Te same dane dotyczące etapów rekrutacji przedstawiamy także po prawej stronie w graficznej formie lejka. Rzut oka wystarczy Wam, by sprawdzić np. w jakim momencie rekrutacji znajduje się największa liczba kandydatów:

Niżej prezentujemy powody odrzucenia kandydatów na poszczególnych etapach rekrutacji. Zestawienie to pozwala Wam m.in. zorientować się, w którym momencie dochodzi do największego “odsiewu” i wyciągnąć z tego wnioski. Dla przykładu: powód brak kwalifikacji na etapie Nowy może oznaczać, iż w ogłoszeniu rekrutacyjnym zabrakło istotnych informacji nt. wymaganych kompetencji:

Te same dane prezentujemy obok na wykresie kołowym, zbiorczo, bez podziału na etapy:

Następnie prezentujemy źródła aplikacji w danej rekrutacji, tj. wykaz stron, z których aplikujący przechodzili na formularz rekrutacyjny, wraz z danymi, ile osób przeszło do kolejnych etapów:

Dane te dają Wam cenną informację o tym, na których stronach z ogłoszeniami warto się skupić, a w które nie warto inwestować.

Ostatnią sekcją jest wykres słupkowy z prezentacją danych z ostatniej kolumny ww. tabeli, tj. stron przynoszących najwięcej skutecznych rekrutacji:

Jesteśmy przekonani, że szybko docenicie nowy moduł raportowania rekrutacji. Już spływają do nas pierwsze pozytywne komentarze na jego temat. Marta Pawlak-Dobrzańska, HR Strateg i Analityk w Great Digital napisała: “Raporty dostępne w Trafficie umożliwiają kompleksową ocenę efektywności rekrutacji, nie tylko po jej zakończeniu, ale przede wszystkim w trakcie. Systematyczne i rzetelne korzystanie z Traffita – wypełnianie go danymi, aktywnościami i notatkami – pozwolą nie tylko na raportowanie działań, które zostały podjęte, ale też na optymalizację prowadzonych działań.”

Zachęcamy do bliższego zapoznania się z raportami dotyczącymi rekrutacji i podzielenia się wrażeniami pod tym postem 🙂

You Might Also Like